Моделите варират в зависимост от предназначението им и мястото за монтаж. Различават се по тяхната електрическа мощност за 1 м² площ. Гамата от мощности за 1 м² от продукта е: 80 W*; 120 W; 150 W; 180 W; 220 W; 350 W; 450 W, /*означението [W] е единица за измерване на мощност – ват/.

new-04

584 View

Leave a Comment