Инфрачервени лъчи

История:

През 1800 г. английският физик и астроном Уилям Хершел изследвал с чувствителен термометър топлинното действие на отделните части от спектъра на бялата светлина и установил, че термометъра показва най-висока температура в областта след червената светлина. Това показва, че в тази невидима за човешкото око област има лъчи.Те са наречени инфрачервени /под червени/ лъчи.

Инфрачервеното излъчване или инфрачервената светлина е електромагнитно излъчване с дължина на вълната от 0,7 до 300 μm, тоест от края на червената област на видимия спектър до областта на микровълновото излъчване. Източниците на ИЧЛ са нагрети тела. Над 70% от излъчването на Слънцето и 90% от излъчването на лампата с нажежаема жичка. Видът на източника определя и спектъра на ИЧЛ. Той може да бъде линеен, ивичен и непрекъснат. ИЧЛ пренасят енергия, която силно нагрява телата, върху които попада. Това действие се e използвано за регистрирането на инфрачервеното лъчение – ИЧЛ.

 

em_spectrum5

Свойства:

Инфрачервената светлина е невидима за човешкото око. Инфрачервените лъчи са подчинени напълно на законите на оптиката и спадат към т.нар. оптичен спектър. Те се отразяват и пречупват подобно на видимата светлина, но имат някои характерни особености, свързани с по-голямата дължина на вълната. Отразяват се много добре от среброто, медта, златото и алуминия, средно от желязото и много слабо от водата и въглеводорода.

Често инфрачервените лъчи носят наименованието топлинни лъчи, поради силно изразения топлинен ефект който оказват на телата върху които попадат. Фотоните на инфрачервените лъчи са с по-ниска енергия от тези на видимата светлина. Лъчите на видимия спектър и инфрачервените лъчи не предизвикват вредни ефекти върху живите организми.

 

Генериране на инфрачервените лъчи

Всички тела, чиято температура е по-висока от абсолютната нула, излъчват електромагнитни вълни, в това число и инфрачервени лъчи. От природните източници в близост до нас, най мощен е Слънцето. Около половината от слънчевата енергия се излъчва в инфрачервената област на спектъра, 40% във видимата област /от 0,4 до 0,7 μm/ и 10% в UV и рентгеновата област на спектъра.

От изкуствените източници на инфрачервени лъчи се използват предимно температурните излъчватели на лъчиста енергия. Електрическите лампи с нажежаваща се жичка се използват широко като светлинни източници и могат да служат като източници на лъчение от най-близката инфрачервена област на спектъра. За източник на лъчиста енергия в тях се използва волфрамов проводник, нажежен до светлинна температура 2400-3000 K и поставен в стъклен балон с изтеглен въздух.

Основен недостатък на лампите с нажежаваща се жичка като източници на инфрачервено лъчение е, че стъкленият балон на лампата не пропуска полезното дълговълново инфрачервено лъчение. Лъчите на видимия спектър и инфрачервените лъчи не предизвикват вредни ефекти върху живите организми.

 

В какво се изразява въздействието на инфрачервените лъчи

Инфрачервеното излъчване се дължи на изпускането на фотони от възбудени атоми или йони при преминаването им на по-ниски енергетични нива. Целият инфрачервен диапазон се разделя грубо на три области – IR A-къси вълни; IR B-средни вълни и IR C-дълги вълни.

 • близка инфрачервена:  λ = 0,74—2,5 микрона;
 • средна инфрачервена:  λ = 2,5—50 микрона;
 • далечна инфрачервена:  λ = 50—2000 микрона;

Когато човешкото тялото в топлинна ИЧ среда привидно отпочива, всъщност то работи много усилено. Кръвообращението се активизира и, за да се охладим, ние се потим. Поради това интензивно губим влага и изгаряме калории.

В топлинна ИЧ среда мускулните травми преминават по-бързо. В тялото активно циркулира обогатена с кислород кръв, което благоприятно се отразява на имунната система. Поради подобреното кръвообръщение и интензивното изпотяване се ускорява също изхвърлянето на токсини. Обогатената с кислород кръв подпомага възстановяването на естествения баланс в организма, което прави кожата красива и нежна.

Редовното използване на инфрачервена топлинна среда влияе положително и при ревматичен артрит и кожни заболявания, като псориазис, екзема, акне. Резултатът се дължи на потене, което изхвърля токсините от най-дълбоките слоеве на кожата. Редовното ежедневно ползване при сравнително ниски температури (40-60°С) балансира изпотяването наред с всички други благоприятни въздействия от топлината в ИЧ топлинна среда.

Дължината на вълната на инфрачервената топлина, излъчвана от отоплителната система Heat Sunlight, съвпада с тази на генерираната от човешкото тяло топлина, което я прави ефективна и безопасна. В същото време се подобрява способността на тялото да поглъща отделяната от системата топлина. Прониквайки в тялото, инфрачервените вълни нагряват мускулите и тъканите на дълбочина до 4мм. Усещането е подобно на това, когато сме седнали в тиха вечер на залез слънце и то приятно ни затопля.

Използването на инфрачервената лъчиста енергия и топлина излъчена от отоплителната система Heat Sunlight води до:

 • Подобряване на кръвообръщението;
 •  Отделяне на токсините;
 •  Облекчаване на мускулните болки и ревматизма;
 • Намаляване на стреса и признаците на отпадналост;
 •  Здрав цвят на кожата, поради нейното дълбоко вътрешно почистване;
 • Облекчаване на кожните заболявания, като екземи, псориазис;
 • Разгражда целулита.
 • Подобрява дишането в следствие генерираните отрицателни йони.
 • Генерира енергия към места с капилярна влага и премахва мухъли и плесени.

 

Приложение на инфрачервените лъчи:

Инфрачервените лъчи например осигуряват топлината, без която животът би бил немислим. Благодарение на слънцето се осъществяват и хиляди други процеси в живата природа. Растенията, които са в основата на хранителната верига на живите организми на Земята, набавят хранителните си вещества и осигуряват растежа си благодарение на процеса фотосинтеза, при който основна и незаменима роля играе именно слънчевата светлина. Органичната материя, продуцирана от растенията чрез фотосинтеза, след това се използва за хранителни вещества от всички живи организми нагоре по стълбицата на хранителна верига. Също от огромно значение е и отделяният от растенията при фотосинтеза кислород. Слънчевата светлина играе голяма роля и в множество процеси в човешкия организъм синтезата на витамин D -незаменим за усвояването на калция и образуването на костно вещество/, процеси, свързани с т.нар циркадна /денонощна/ ритмичност отделянето и фината регулация на редица хормони и биологично активни вещества. Лъчите на видимия спектър и инфрачервените лъчи не предизвикват вредни ефекти върху живите организми.

При инфрачервените карбонови нано отоплителни системи Heat Sunlight се използва уникалнo специално проектиранoкарбоново нагревателно нано фолио. Нано технологията за нанасяне на излъчващия ИЧЛ слой в комбинация с анионен генериращ слой eпатентована и продукта разполага с всички здравни сертификати и съответствия по системата ISO и отговаря на стандартите за EU.

Инфрачервените карбонови нано отоплителни системи Heat Sunlightизлъчват инфрачервена топлина в дълговълновия диапазон, което дава по-добри резултати, гарантира пълна безопасност и надеждност, при това без да се излъчва опасно за здравето електромагнитно поле за разлика от кабелните отоплителни системи.

Тези уникални отоплителни системи имат почти 100% излъчваща повърхност, което отлично топлинно разпределение и спомага за задържането на топлината във вътрешността помещенията. Отоплителните системи „HeatSunlight” са изключително качествени и надеждни с безусловна 25 годишна гаранция.

Electromagnetic-Spectrum-BLACK

011

3327 View

Leave a Comment