ОНЛАЙН РЕГИСТРАЦИЯ

 

СТАНИ ДИСТРИБУТОР В ЕКИПА НА УСПЕХА :

       Преди да се попълните регистрационната форма - от изключително важно значение е да останете насаме със себе си и да си отговорите съвсем честно на няколко въпроса:

 • Какво всъщност искам да постигна – каква е целта ми?
 • Готов ли съм да се променя за да постигна целта си?
 • Целта в синхрон ли е с ценностите ми?
 • Имам ли време, сили и воля да преодолея трудностите?

       Ако се колебаете в отговорите, на тези четири фундаментални въпроса, ако те са отрицателни, ако нямате ясна и твърда позиция или не вярвате в успеха си то наистина е безсмислено на този етап да се опитвате да навлизате в системата. Просто ще загубите ценно време, ще пропилеете усилия и ще се обезверите още повече.

Щом чете тези редове, предполагам, че отговорът Ви на горните четири въпроса е положителен. Тогава аз Ви питам следното:

 • Уверени ли сте, че притежавате, проспериращо съзнание, позитивна нагласа и желание да постигнете мечтания от Вас живот?
 • Живеете ли съобразно духовните закони на просперитета?
 • Страхувате ли се от успеха и готови ли сте да приемете изобилието?
 • Осъзнавате ли, че мрежовият маркетинг не е игра, забавление или хоби?

 

Отговорът е ДА

ДОБРЕ ДОШЛИ В ЕКИПА НА УСПЕХА

За Вас попълването на регистрационната форма по-долу е „ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО“

С пожелание за успех и просперитет за Вас 

От успешния екип на Сънлайт

 

 

 

 

 

 

РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА - ЗАЯВКА ЗА ID - KATO ОФИЦИАЛЕН ДИСТРИБУТОР НА КОМПАНИЯТА

 • Уважаеми партньори, моля при попълването на регистрационната форма изписвайте необходимата информация с Кирилица. Регистрационни форми попълнени от Български граждани или Фирми на латиница няма да бъдат одобрявани. Попълване на регистрационната форма на Латиница се допуска само при чуждестранни компании или физически лица от друга националност. 
 • В секцията за попълване на адрес изписвайте адрес за кореспондениция, а не по лична карта или офис регистрация за юридическите лица , освен в случаите когато те съвпадат.
 • В секцията за изпращане на файлове, моля приложете снимка или сканирано, собственоръчно заверено копие на Вашата лична карта с текст "вярно с оригинала, вашето име и подпис". За корпоративни дистрибутори - фирми моля да приложите копие от решението за регистрация на Вашата компания или актуално състояние. Информираме Ви, че официални договори за дистрибутори няма да бъдат подписвани при липса или отказ да предоствите гореописаните документи. Същите може да изпратите и с куриер на адреса на компанията при невъзможност за изпращане по електронен път чрез регистрационнта форма.  
 • Във връзка с евентуални притеснения от Ваша страна по повод изпращането на лични данни, моля да имате в предвид, че компанията ни Сънлайт е регистриран администратор на лични данни в КЗЛД под № 360818. За справка може да видите удостоверението в нашия корпоративен сайт. (За да виждате удостоверението правилно е необходимо да имате инсталиран подходящ софтуер - PDF Viewer v0.8 или друг.)

От ръководството на компанията

 

Препоръчително е да запишете ID - номера на Вашия пряк спонсор / дистрибутор. В случай, че не го запишете, няма под кого да се регистрирате и се лишавате от Възможността да бъдете обучаван и напътстван от спонсор на горно ниво при създаване на Вашата бизнес линия.

Приемате ли условията на Сънлайт за конфиденциалност ? С подписване на дистрибуторския си договор, да получите и ползвате безплатно - без да разпространявате, ръководството за работа със системата и Вашият личен компенсационен план.

Отбележите името на Вашата банка и номера на банкова Ви сметка / IBAN / , по която ще Ви се изплащат комисионните възнаграждения. Ако Вие лично нямата банкова сметка можете да посочите банкова сметка на Ваш близък, на който може да разчитате да Ви предаде изплатените суми.
Ако сте научили за бизнеса със Сънлайт не от пряк Ваш спонсор, а от друг източник, моля опишете, кога и от къде рабрахте за тази възможност за бизнес.
Не е задължително да посочвате имена и данни на потенциални Ваши кандидат дистрибутори или клиенти. Просто може да отговорите с / Да / или / Не / и ако не Ви затрудняваме да посочите евентуален брой на потенциални Ваши клиенти или дистрибутори.
Приложете във файл, собственоръчно заверено копие на Вашата лична карта, с текст / вярно с оригинала, вашето име и подпис /. За фирми, моля да приложите копие от решението за регистрация на Вашата компания или актуално състояние.

Изпрати